baner home Obszary Uczelnianej Platformy e-Learningowej >>> Strona główna >>>

Obszary wydziałowe

Wydział

Administrator / kontakt

  Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Wiktor Filipek,
  Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Krzysztof Bzowski,
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
  i Inżynierii Biomedycznej
Wojciech Tylek, moodle@eaiib.agh.edu.pl
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Bogusław Juza, bogdan@uci.agh.edu.pl
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Agnieszka Ozga,
Marian Banaś, mbanas@agh.edu.pl
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Stanisława Porzycka, porzycka@agh.edu.pl
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Krzysztof Grzywacz, mateo@agh.edu.pl
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Leszek Kuczapski, kuczap@agh.edu.pl
  Wydział Odlewnictwa Daniel Gurgul, dg@agh.edu.pl
Paweł Malinowski, pamalino@agh.edu.pl
  Wydział Metali Nieżelaznych Kamil Pycia, kpycia@agh.edu.pl
  Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Joanna Lewandowska, joannal@agh.edu.pl
  Wydział Zarządzania Bartłomiej Gaweł, bgawel@zarz.agh.edu.pl
Adam Starzec, astarzec@zarz.agh.edu.pl
  Wydział Energetyki i Paliw Andrzej Raźniak, razniak@agh.edu.pl
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Waldemar Tokarz, tokarz@agh.edu.pl
  Wydział Matematyki Stosowanej Andrzej Kordylewski, anko@awa.mat.agh.edu.pl
  Wydział Humanistyczny Anna Kulpa, akulpa@agh.edu.pl
Marcin Zwierżdżyński, marcinz@agh.edu.pl


Obszary pozawydziałowe

Jednostka

Administrator / kontakt

  Studium Języków Obcych Stanisław Mól,
  Szkolenia Michał Oczko, oczko@agh.edu.pl
  Szkoła Doktorska AGH Małgorzata Golonka, malgolonka@agh.edu.pl
  Studia Podyplomowe AGH Kazimierz Chłoń, chlon@agh.edu.pl; Michał Oczko, oczko@agh.edu.pl
  Centrum e-Learningu AGH Michał Oczko, oczko@agh.edu.pl
  Biblioteka Główna AGH Anna Gruca, Anna.Gruca@bg.agh.edu.pl
  Uczelniana Baza Przedmiotów Obieralnych
  oraz zajęcia międzywydziałowe
Jadwiga Okafor, okafor@agh.edu.pl
  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Michał Oczko, oczko@agh.edu.pl


Administracja Uczelnianą Platformą e-Learningową

separator